ترس

حسی از حسوات که در عرصه ی فرهنگ و هنر پدیده ای جالب به وجود آورده که نورش تمام دنیا را گرفته که چشم ها را کور  کرده است و ذهن آدم ها را سرویس کرده است  و توانسته شکل کلی آدم را به شکل حیوانی چهارپا که انگار در  بدن آدم ها وجود داشته را آشکار کند و باعث سستی و عامل فساد در دنیا شود .

((ترس )) که به صورت شاخه شاخه به چند نوع است : 1) ترس از بی پولی 2) ترس از ترس 3) ترس از مرگ 4) ترس از نبودن و دغدغه ای از ترس نداشتن :  مورد داشتیم یارو آنقدر تو ترس شنا کرده که تو بی ترسی خفه شده .

نمونه بارز ترس درخانم ها دیده می شود که به انواع عجیب الخلقها آلرژی (ترس ) دارند  و از زشتی که تا حدی رسیده است که خودشان را مانند تفنگ رها می کنند  .

به گزارش خبر نگار  ترس نیوز  امروز  در برخی از اندیشه شهر ها تابلو هایی  با علامت (( ترس ممنوع )) و ((مصرف ترس را جدی بگیریم )) و یا (( مصرف ترس اکیدا ممنوع )) را به تمام شهر نصب  کردند .

شاید بیشستر افتادگی ها ترس باشد پس دست به دست هم دهیم و ترس را بیرون کنیم و میزان شجاعت باشیم .

 

(( ترسو حیا کن اندیشه را رها کن ))

((آزادی اندیشه بی شجاعت نمیشه ))