نمی توانم

کلمه ای است که از دیرباز بر زبان همه ی ما (الکی) گذاشته شده است و کاربرد ان این است که هر وقت انسان با دشواری ای 

روبهرو شد از آن استفاده می کند و مانند مواد دودی و مخدر به ظاهر مشکل را رفع میکند و به آن آرامش می دهد .


((نمی تونم )) متولد سال حضور انسان یکی از کلمات سنتی که در برخی از نمی توانگو ها به طور شبانه روز حضور دارد البته این نمی توان ها در برخی از موارد مرخصی اجباری می گیرند مثلا در عید تا حالا دیده نشده است که یک ایرانی ای بگوید نمی توانم این ها را بخورمو سینی میزبان را نتواند خالی کند که البته این یکی از کاربرد های ان به شمار میرود . 
این نمی توان ها با حضور در عرصه ی فرهنگ و هنر انقلاب بسیار جالبی ایجاد کردند . که مثلا خواننده ها می گویند ما نمی توانیم
اشعار امثال حافظ و سعدی را بخوانیم و به دنبال اشعار چرت و پرت و مفتزح میروندکه اگر به این نمی توان ها توجه نشود می تواند آثار مخربی بر جای بگذارد .
((اعتماد به نفس))یکی از درمان های این انگل است که درون تن افکار ماوجود دارد که این درمان نیز از مرگ (نمی توانم)متولد می شود و مهنی ان این است که اگر به خود اطمینان و اعتماد کنی و در گیر شدن با مشکل است .
این نمی توان ها هنوز دارند زندگی می کنند و با کلوه ی منقلب شده ی آن (اعتماد به نفس ) دارند مانند موش و گربه در زیر این آسمان آبی زندگی می کنند و ماشاالله درصد آنها رو به رشد است و همچنین طبق آمار bbc تعداد نمی توان ها در 24ساعت از تعداد ضربان قلب بیشتر شده است .


.....(( مصرف نمی توان ها را جدی بگیریم ))......